Anapanasati Sutta

Sutra i Majjhima Nikaya

Ānāpānasati Sutta är den 118:e sutran (pali sutta; sanskrit sutra) i Majjhima Nikāya, den andra av de fem nikayor, eller samlingar, som ingår i Sutta-pitaka.[1] Sutran ingår i nikayans tredje och avslutande del, Uparipaṇṇāsapāḷi, i vaggan Anupada Vagga och behandlar som framgår av namnet ingående ānāpānasati, tekniken för andning med medveten närvaro.[1] Det är en meditationsteknik som Buddha lärde ut i ett flertal sutror och en vanlig meditationsteknik inom olika grenar av buddhismen – tibetansk buddhism, Zen, Tiantai och Theravadabuddhism – men även inom västerländska program för mindfulness.

Sutrans innehåll och struktur[1]Redigera

Ānāpānasati Sutta beskriver 16 steg i utövandet av medveten närvaro i andningen, grupperade i fyra tetrader. Respektive tetrad korresponderar till en av de fyra satipatthana som gäller medveten närvaro. Enligt den amerikanske buddhistmunken Thanissaro Bhikkhu är det denna sutra som innehåller de mest detaljerade instruktionerna för meditation i hela Palikanonen.[2]

Förutom ett inledande samtal består sutran av kapitlen ”Medveten närvaro vid andning”, ”De fyra referensramarna” (satipatthana), ”De sju förutsättningarna för Uppvaknande” (bojjhanga) och ”Om sann kunskap och att släppa taget”. [en 1]

Tidiga kommentarer om sutranRedigera

PaliRedigera

Kommentarer finns i två verk, som båda tillskrivs den lärde munken Bhadantachariya Buddhaghosa som levde under 400-talet e.Kr och vars kommentarer haft ett stort inflytande inom Theravada-buddhismen.

  • Visuddhimagga innehåller kommentarer om de fyra tetraderna.
  • Papañcasūdanī innehåller kommentarer om resten av sutran.[3]

Det finns också kommentarer i det tidigare verket Vimuttimagga (100 – 200 e. Kr.) om Anapanasati och i Patisambhidamagga, som ingår i Khuddaka Nikaya.

SanskritRedigera

I kapitlen om Śrāvakabhūmi i Yogācārabhūmi-śāstra, dvs. Yogacaras encyklopedi om yogautövande (cirka 300-350 e. Kr.) och i den buddhistiske munken och forskaren Vasubandhus Abhidharmakośa (400-500 e. Kr.) innehåller båda utvikningar om övningarna som beskrivs i Anapanasmrti sutta.

Kinesiska kommentarerRedigera

Den kinesiske buddhistmunken An Shigao översatte en version av Ānāpānasmṛti Sūtra till kinesiska (148-170 e. Kr.) med titeln Anban shouyi jing (安般守意經) tillsammans med flera andra texter om anapanasati. Utövandet av anapanasati var centralt i An Shigaos läroteser och både han och hans lärjungar skrev kommentarmaterial till sutran.

Andra texter om anapanasatiRedigera

Anapanasati finns utförligt behandlat i två av de nikayor, eller samlingar, som ingår i Suttapitaka, vilken är en av ”de tre korgarna” i Tipitaka. Dels i denna sutta, sutra nummer 118 i Majjhima Nikāya, dels i Samyutta Nikāya där det behandlas i den femte vaggan, Maha-vagga, Anapana-samyutta (kapitel 54).[4] Tekniken behandlas också i Kayagata-sati Sutta, i Majjhima Nikayas sutra nummer 119, i Maha-satipatthana Sutta, i Digha Nikayas sutra nummer 22, Mahasatipaṭṭhāna Sutta och i Majjhima Nikayas sutra nummer 10, Satipatthana Sutta.[5]

EtymologiRedigera

Ānāpānasati kommer av "sati", som betyder mindfulness, och "ānāpāna" som härleds till inandning och utandning.[6]

Sutran heter Ānāpānasati Suttapali, men Ānāpānasmṛti Sūtrasanskrit), med betydelsen "Samtalet om andning med mindfulness".

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Anapanasati Sutta, 24 september 2017.

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] ”Anapanasati Sutta: Mindfulness of Breathing” (på engelska). accesstoinsight.org. 2006. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.118.than.html. Läst 4 november 2017. 
  2. ^ Thanissaro Bhikkhu. The Steps of Breath Meditation. November, 2002
  3. ^ Nanamoli, Bhikkhu (övers.) (1998) (på engelska). Mindfulness of Breathing (Anapanasati): Buddhist Texts from the Pali Canon and Extracts from the Pali Commentaries. Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka. sid. 13. ISBN 955-24-0167-4 
  4. ^ ”Samyutta Nikaya – The Grouped Discourses” (på engelska). accesstoinsight.org. 2005. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/index.html#sn54. Läst 4 november 2017. 
  5. ^ ”Satipatthana Sutta: The Foundations of Mindfulness” (på engelska). accesstoinsight.org. 1994. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.010.nysa.html. Läst 4 november 2017. 
  6. ^ ”Ānāpāna” (på engelska). The Pali Text Society's Pali-English Dictionary. Digital Dictionaries of South Asia, University of Chicago. http://dsalsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:1:2728.pali. Läst 4 november 2017. 

Engelska originalcitatRedigera

  1. ^ “Mindfulness of In-&-Out Breathing”, “The Four Frames of Reference”, “The Seven Factors for Awakening” and “Clear Knowing & Release”.[1]

Externa länkarRedigera

Online-översättningarRedigera