En analog summator är en elektronisk krets som adderar ett antal spänningssignaler så att utgångsspänningen blir summan av ingångsspänningarna, eventuellt med en viss förstärknings/dämpningsfaktor för samtliga kanaler. Oftast är kretsen uppbyggd kring en operationsförstärkare. Användningsområdena är många, till exempel är den analoga summatorn huvudkomponenten i ett analogt mixerbord. Inom reglertekniken har den också varit en viktig funktion.

Adderare av tre analoga signaler, där summan får invers tecken; triangeln föreställer en OP-förstärkare.

Under det senaste årtiondet har man alltmer börjat övergå till digital signalbehandling och datoriserade styrsystem och denna krets har fått minskad betydelse.

Se ävenRedigera