Amur–Jakutsk-järnvägen (ryska: Амуро-Якутская магистраль, Amur-Jakutsk magistral) är en järnväg i Ryssland, mellan Bamovskaja vid Transsibiriska järnvägen och Nizjnij Bestjach nära Jakutsk i nordöstra Sibirien. Den är 1213 km lång. Sista biten till Jakutsk saknas ännu.

Tynda station
Bro över floden Aldan vid Tommot

Den påbörjades cirka 1930 och blev klar 1935 mellan Bamovskaja och Tynda, 179 km längd, men lades ned och revs upp 1941 då material behövdes i kriget. Sträckan återuppbyggdes 1972-1977. Efter 1977 har bygget fortsatt norrut i etapper. År 2010 öppnades sträckan till Kjordem vid floden Lena, och hösten 2013 blev järnvägen klar till Nizjnij Bestjach som ligger tvärs över floden vid Jakutsk.

Det finns planer på en bro eller en tunnel över floden ett stycke söder om Jakutsk, så att staden Jakutsk nås. Men det blir ett svårt bygge då Lena har tjock is och extrema vårfloder där tjocka isflak kommer drivande. Floden blir upp till 10 km bred under vårfloden. Idag kan floden under vårfloden inte korsas annat än med helikopter, på sommaren med båt och på vintern med väg på isen. Det finns ännu ingen bro eller tunnel över floden Lena i hela regionen Sacha.