Öppna huvudmenyn

Ambio - A Journal of the Human Environment är en tvärvetenskaplig, engelskspråkig tidskrift utgiven av Kungl. Vetenskapsakademien sedan 1972.

Sedan 1989 utkommer den med åtta reguljära nummer per år och däröver tre till fem specialnummer per år. Tidskriften publicerar aktuella forskningsresultat, översikter med mera inom olika områden som berör miljön.

NoterRedigera

  • Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000.