Altuna, Börje

samhälle i Uppsala kommun

Altuna är en by i Börje socken, Uppsala kommun.

Byn omtalas första gången 1345, då frälsemannen Gotskalk av Torpa sålde jord 'in Alatunum'. 1377 säljs 3 öresland, 10 penningland i byn till Uppsala domkyrkan, som 1385 erhåller ytterligare 4 penningland i byn. Uppsala domkyrka hade 1497-1536 två lantbor, som räntade 2 pund och 7 1/2 spann korn vardera årligen.[1]

Byn kom därefter att dras in av Gustav Vasa som hans privata gods, och ingick bland de 200 gårdar som 1624 donerads av Gustav II Adolf till Uppsala universitet.[2]

  1. ^ DMS 1:2, Dahlbäck, Ferm och Ramqvist
  2. ^ De gustavianska gårdarna, Thomas Aurelius