Altarprydnad är ett samlingsnamn för de bilder som pryder det kristna altaret och avser att levandegöra det kristna budskapet. Bilderna kan presenteras i form av altarskåp, altaruppsats och altartavla.

Altare i Rystads kyrka.

Referenser redigera

  • Kyrkor i Göteborg / materialet är ett urval av församlingarnas förslag, sammanställt av Bodil Pettersson. Göteborg: Svenska kyrkan i Göteborg. 2007. sid. 8. Libris 16817773