Allvetande syftar till egenskapen av, eller förmågan till, att veta allt.

De dharmiska och de abrahamitiska religionerna tillskriver ofta denna egenskap till en helig varelse.

Allvetande klassas i många religioner som ett av Guds yttersta karaktärsdrag, tillsammans med allsmäktighet, allestädesnärvaro och oändlig godhet.