Astrological Glyphs.svg

Alkemiska symboler, se även alkemi, har använts för att beteckna vissa element och föreningar.

Tre egenskaperRedigera

Alkemisten schweiziske alkemisten och mystikern Paracelsus (1493–1541), antog att ett objekt alltid kunde delas upp i tre grundläggande beståndsdelar som han kallade Tria Prima:[1][2]

  • Svavel är objektets innersta väsen  
  • Kvicksilver är dess benägenhet till förändring  
  • Salt är det som är stabilt hos objektet och det som kvarstår efter förändringsprocessen  

De fyra elementenRedigera

Västerländsk alkemi använder de klassiska grekiska elementen. Symbolerna för dessa är:[1]

De sju metallernaRedigera

Sju metaller sattes i samband med de sju klassiska himlakropparna och har därför samma symboler:[3][4]

Världsliga elementRedigera

Andra metaller och element som alkemisterna beskrev och använde sig av:

EnheterRedigera

Ett flertal symboler gällde enheter för tid, vikt och volym.

  • Timme 🝮
  • Dram, eller drachm ʒ , en halv dram 🝲
  • Uns , en halv uns 🝳
  • Skrupel eller scrupulum
  • Pund

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera