Bokförlaget Alba (Bokförlags AB Alba) var ett av Bonniers helägt bokförlag.[1][2] Det grundades 1977 med Daniel Hjorth som chef.[1] Alba skapades för att ge ut kvalificerad skönlitteratur i små upplagor billigare än vad huvudförlaget Albert Bonniers Förlag kunde göra.[2] Detta var möjligt genom Albas mindre organisation och enklare utstyrsel på böckerna.[2] Omorganisationen nödvändiggjordes av förlagskrisen.[2]

Författare som var utgivna på eller antagna av Bonniers tillfrågades huruvida de ville ges ut på Alba.[2] Till dem som gavs ut på Alba hörde Eva Ström och den etablerade Kristina Lugn, vilket gav Alba en god början.[2] Andra Albaförfattare var debutanten Stig Larsson[2] och Sven Fagerberg.

Alba slogs 1992 samman med Bonnier Fakta till Bonnier Alba[1] med Björn Linnell som chef.[3] Cirkeln slöts 1998 när Bonnier Alba gick upp i Albert Bonniers Förlag.[1]

Noter redigera