Al-'Ankabūt (arabiska: سورة العنكبوت ) ("Spindeln") är den tjugonionde suran i Koranen med 69 verser (ayah). Suran förklarar att Noa (Nuh), Abraham (Ibrahim), Lot (Lut) och Muhammed (Muhammad) alla var Allahs profeter.

På den undre delen av detta egyptiska manuskript från sent 1300-tal (Mamluk-dynastin) står första versen i Koranens 29:e sura ("Spindeln"). På den övre delen står vers 28:88.
Vers 45.

I verserna 28–29 fördömer Lot de öppet homosexuella handlingarna hos sodomiterna. Vers 46 förklarar att Allah är samma Gud som judarna och de kristna tillber.

Externa länkarRedigera