Öppna huvudmenyn

Akut-testet är en enkel metod att undersöka om en person har drabbats av stroke. Testet används i en kampanj som Sveriges landsting och regioner bedriver med början 2011.[1] Testet används även av Hjärt-Lungfonden.[2]


Bokstäverna symboliserar

  • A - Ansikte - vilket syftar på att man ska be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger ska man ringa nödnumret 112.
  • K - Kroppsdel - som syftar på att man ska be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder. Om en arm faller ska man ringa 112.
  • U - Uttal - syftar på att man ska be personen säga en enkel mening. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord ska man ringa 112.
  • T - Tid - anger att ju fortare personen får behandling desto mindre blir skadorna

Landstingens strokekampanj bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer om strokesjukvård. Sammanlagt satsar landstingen och regionerna 50 miljoner kronor på kampanjen under tre år.


Motsvarigheten på engelska är "FAST" utvecklat i Storbritannien 1998 för att utbilda ambulanspersonal. Den engelska förkortningen står för Face, Arm, Speech, Time


ReferenserRedigera