Aktivitetsindex är ett ekonomiskt index som är avsett att avspegla förändringen i den ekonomiska aktiviteten i Sverige på lång sikt. Indexet är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen inom detaljhandeln samt varuexport och varuimport. Indexet räknas fram av SCB och presenteras månadsvis.

Externa länkarRedigera