Aktiehandel betecknar handel med aktier. Dessa kan vara listade på svenska börser (OMX eller Nordic Growth Market) eller internationella börser såsom New York Stock Exchange, NASDAQ eller London Stock Exchange. Mycket av den svenska aktiehandeln sker idag genom nätmäklare.

Aktiehandel
Profession Redigera
Undertyp avbörshandlare Redigera
Arbets­fältaktie Redigera

Tick-sizeRedigera

Tick-size avser den minst möjliga prisskillnaden mellan två order i en orderbok. Allt annat lika styr tick-size likviditeten i orderboken eftersom tick-size ofta bestämmer kostnaden för att betala spreaden mellan köp- och säljsidan.

Se ävenRedigera