Agranulocyter är en typ av vita blodkroppar, som utmärker sig genom att sakna granula.

Agranulocyter inkluderar monocyter och lymfocyter.