Agne Nordlander, född 1939, är docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet, före detta rektor för Johannelunds teologiska högskola och missionär i Etiopien.

Agne Nordlander predikar i Eslövs kyrka

Agne Nordlander föddes 1939 på Alnön utanför Sundsvall. Hösten 1952 började han på EFS realskola i Bredbyn och kom senare att ta studenten i Örnsköldsvik. Efter tjänstgöring i Arméns Tolkskola i Uppsala började han läsa teologi vid Uppsala universitet där han avlade teologie kandidatexamen och filosofisk ämbetsexamen. Därefter tillträdde han tjänsten som skol- och studentsekreterare inom SESG, nuvarande Credo, med säte i Lund.

1966 tillträdde han tjänsten som vikarierande rektor på Johannelunds Missionsinstitut, numera Johannelunds teologiska högskola. Han kom att kallas till den ordinarie tjänsten 1972 och disputerade i systematisk teologi 1973. Avhandlingen[1] berörde gudsbilden i Helmut Thielickes teologi. På Johannelund stannade Nordlander fram till början på 1990-talet då han fick tjänst som EFS missionär i Etiopien, med uppgift att utbilda präster och predikanter inom Mekane Yesus-kyrkan på dess teologiska seminarium i Addis Abeba. Denna tid finns skildrad i boken Väckelse och Växtvärk i Etiopien.[2]

I samband med Nordlanders 60-årsdag utgavs en festskrift Med smak av nåd: hur skall tron utformas och gestaltas idag?.[3]

Bibliografi (urval)

redigera
  • Frälsning idag - enligt Bibeln, (1974), (EFS-förlaget)
  • Kristen Livsstil - Vad är det?, (1979), (EFS-Förlaget)
  • Mysteriet Människan, (1980), (EFS-Förlaget)
  • Korsets mysterium, (1982), (EFS-Förlaget)
  • Helighetens återkomst, (1989), (EFS-Förlaget)
  • Väckelse och växtvärk i Etiopien, (1997), (EFS-Förlaget)

Källor

redigera
  1. ^ Nordlander, Agne (1973) (på tyska). Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut Thielickes: Untersuchung eines Beispiels der personalistisch-existentiellen Konzeption der theologischen Anthropologie. Studia doctrinae Christianae Upsaliensia, 0585-508X ; 11. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Libris 7422978. ISBN 91-554-0079-5 
  2. ^ Nordlander, Agne (1997). Väckelse och växtvärk i Etiopien. Uppsala: EFS-förl. Libris 7411883. ISBN 91-526-2548-6 
  3. ^ Josephsson Torsten, Nygren Tomas, Nordlander Agne, red (2000). Med smak av nåd: hur skall tron utformas och gestaltas idag?. Ingång, 1401-8616 ; 2000:1/4. Örebro: Libris. Libris 8371951. ISBN 91-7195-329-9 

Externa länkar

redigera