Affektiv psykos eller förstämningspsykos är affektiva störningar i psykostillstånd, och kan avse:

Se även redigera