af Klintberg är en svensk adelsätt som kommer från Skåne.

af Klintberg
UrsprungSkåne
StamfarCarl Peter Klintberg, adlad 1820 af Klintberg
Adlad1820
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1821
GradAdlig ätt nr 2285

Ättens stamfader adlades 1820 och ätten introducerades 1821 på Sveriges Riddarhus som adlig ätt nummer 2285. Ätten är adlig enligt 37 § 1809 års regeringsform, vilket innebär att endast huvudmannen har adlig värdighet,[1] och endast han skall bära namnet af Klintberg. Övriga medlemmar av släkten är ofrälse och räknas strikt inte till den adliga ätten. Medlemmar av släkten jämte ingifta skriver sig trots detta af Klintberg.

Kända personer med efternamnet af KlintbergRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Konungen äger att upphöja till adeligt stånd och värde män, som genom trohet, tapperhet och dygd, lärdom och nitiska tjenster gjort sig af konungen och riket synnerligen förtjente. Konungen må med grefligt och friherrligt stånd benåda män, som genom stora och utmärkta förtjenster dertill värdiga anses. Ej må adelskap eller greflig eller friherrlig värdighet, som hädanefter förlänas, tillfalla flere än den, hvilken adlad eller upphöjd blifvit, samt efter honom hans äldste manlige bröstarfving i rätt nedstigande led efter led, samt efter denna grens utgång stamfaderns närmaste manliga afkomling, och så vidare., läst 1 oktober 2016

Tryckta källorRedigera

  • Adelskalendern 2013