Adventure Galley var ett tremastat fartyg som var piraten Kapten Kidds flaggskepp. Den 287 ton tunga Adventure Galley hade 34 kanoner ombord och en besättning på omkring 150 man. Hon sjönk vid ön Île Sainte-Marie, tidigare piratbas utanför Madagaskars nordöstra kust. Hon rensades och sattes i brand. Resterna av skeppet finns fortfarande kvar på grunt vatten utanför ön.

Adventure Galleys rutt.