Advanced Simulation and Computing Program

ASCI omleder hit. Se även ASCII och ACSI.

Advanced Simulation and Computing Program (tidigare kallat Accelerated Strategic Computing Initiative, förtkortat ASCI) är ett forskningsprogram i USA som omfattar kärnvapen-relaterade simuleringar med hjälp av superdatorer.