Adaptiv regulator

(Omdirigerad från Adaptiv)

En adaptiv regulator är en regulator som anpassar sig till ändrade indata. Till skillnad från en PID-regulator kan man säga att den adaptiva regulatorn lär sig av indatan hur den bör reagera och reglera.

En Model Identification Adaptive Controller (MIAC) bygger sitt beteende på statistik från det system den reglerar.
En Model Reference Adaptive Controller (MRAC) bygger sitt beteende på en referensmodell.