Adagio (musik)

tempobeteckning inom konstmusiken

Adagio (av ital. adagio, 'sakta') är en mycket vanlig tempobeteckning inom konstmusiken.

Termen adagio används ofta som tempoföreskrift i långsamma satser i flersatsiga orkesterverk och kammarmusikaliska verk. Den står i sådana fall ofta som rubrik för satsen ifråga (även särskilda ensatsiga stycken kan bära titeln "Adagio"). Mätt med metronom anses adagio motsvara 66-76 slag per minut, vilket är en aning snabbare än largo och larghetto men långsammare än andante.