Öppna huvudmenyn

AdS/CFT-dualitet är inom teoretisk fysik ett förmodat samband mellan strängteori definierat på ett rum, samt kvantfältteori utan gravitation definierad på den konforma randen till detta rum. Namnet antyder att det första rummet är produkten av anti de Sitter-rummet samt någon sluten mångfald (såsom till exempel en sfär), samt att kvantfältteorin är konform fältteori. Anti de Sitter-rummet är en platt rumtid med negativ kosmologisk konstant.

AdS/CFT-dualiteten skildrar vanligen strängar på en mångfald med viss böjning kopplat till en fyrdimensionell konform fältteori (CFT).

Teorierna lades först fram av Juan Maldacena och har senare vidareutvecklats av bland annat Gubser, Klebanov och Polyakov och av Witten.

KällorRedigera

  • Alvarece, Enrique (2004). The infinite curvature limit of AdS/CFT. International Journal of Theoretical Physics 43 (2004) 905-912
  • Danielsson, Ulf H. (2005). Lectures on string theory and cosmology. Classical and Quantum Gravity 22 (2005) S1-S40