Öppna huvudmenyn

Ack, att i synd vi slumra bort är en psalm med åtta verser från 1814 av Carl Gustaf Cassel (1783-1866).

Tonsättning till psalmen skrevs bl. a. 1932 av Olof Andersson, som upptecknade musiken efter underlag från tunnbindaren och spelmannen Bror Strand (1891-1968) i Urshult.

BakgrundRedigera

Till den år 1811 tillsatta psalmbokskommittén insände Carl Gustaf Cassel hela sexton psalmer (fyra omarbetningar, tolv original), vilka kommittén ansåg "förtjäna närmare skärskådning". I "Förslag till förbättrade kyrkosånger", 1814, infördes tre av Cassels förslag, nämligen botpsalmen "När jag besinnar, store Gud", dödsberedelsepsalmen "Ack, att i synd vi slumre bort", betydligt förkortad och ändrad, samt morgonpsalmen "O Gud, mitt hjerta tackar dig" (sammandragen från sex till två strofer). Dessa publicerades som nummer 254, 383 respektive 353 i förslaget.

Publicerad iRedigera

  • 1819 års psalmbok som nummer 450 under rubriken "Med avseende på de yttersta tingen: Livets korthet och dödens visshet".
  • 1937 års psalmbok som nummer 542 under rubriken "De yttersta tingen: Livets förgänglighet och evighetens allvar".

KällaRedigera

Externa länkarRedigera


Texten till Ack, att i synd vi slumra bort finns på Wikisource.