4000-serien är en integrerad krets baserad på CMOS introducerad 1968 och används fortfarande. Den använde mindre med energi än andra lösningar 1968 och kan arbeta med matningsspänningar mellan 2 och 15 volt men är relativt långsam.