Öppna huvudmenyn

För historik över 2000-talet, se artiklarna 2000-talet (millennium), 2000-talet (sekel) och 2000-talet (decennium).

2000-talet betecknar en tidsperiod som börjar år 2000 och kan vara 10, 100 eller 1000 år lång. Vilken av dessa perioder som avses i varje enskilt fall framgår inte av själva skrivsättet. Ofta kan läsaren ändå sluta sig till det av sammanhanget, och ibland används skrivsättet i meningar där periodens längd egentligen inte spelar någon större roll.

Innehåll

Ord för 2000-taletRedigera

"2000-talet" är i sig inte ett entydigt ord. Ska man uttala det eller skriva det med bokstäver måste man bestämma sig för ett ord eller en fras, exempelvis tvåtusentalet, tjugohundratalet, tvåtusentalets första tio år, tjugo-nollnolltalet eller liknande.

De svenska och finska språkråden[1], TT-språket[2] samt ordböcker[3] lyfter gemensamt fram följande ord och betydelser:

Alla tre orden finns även i det allmänna språkbruket, men tvåtusentalet syftar då inte alltid på hela millenniet. Det används ibland i betydelsen seklet eller decenniet. Förr var tvåtusentalet också det enda välkända sättet att uttala 2000-talet oavsett vilken betydelse som avsågs. Decenniet kallas numera mest för nollnolltalet, men fraser i stil med "tvåtusentalets första tio år" är också ganska vanliga.[4]

DiskussionerRedigera

Frågan om hur 2000-talet skall uttalas aktualiserades för de danska, norska och svenska språknämnderna 1968 när den danska nämnden fick en fråga om saken. Enligt den danska nämnden utläses 2000-talet "vistnok altid" som totusindtallet, men man fann att också tyvehundretallet kunde accepteras. Den norska nämnden gick på samma linje, medan den svenska nämnden rekommenderade tjugohundratalet.[5] Under 1980-talet var 2000-talets uttal och betydelser föremål för diskussioner.[6] Bruket stod vid denna tid och vägde mellan de båda alternativen.[5] Under 00-talet har ämnet behandlats flitigt på bloggar och diskussionsfora.[7] Motsättningarna har oftast gällt om både tvåtusentalet och tjugohundratalet är bra ord eller ej. Några alternativa ordförslag till dem har sällan lagts fram. Istället har det diskuterats om det behöver finnas distinkta ord för sekler och millennier eller inte. Det relativt nya ordet "tjugohundratalet" har hamnat i debattens fokus. En del har tagit ordet till sig och menar att det löser ett problem, andra tycker illa om det.

Debattörerna lyfter fram logiska mönster i språket som stödjer den ena eller andra åsikten, exempelvis att följden 18- och 19-hundratalet borde leda till 20-hundratalet, eller att tusentalet och tvåtusentalet ingår i ett annat mönster. Det senare leder ofta över till frågan om tusentalet bör beteckna seklet eller hela millenniet och om tiohundratalet är ett bra ord för seklet eller ej.

I de flesta dispyterna jämförs orden för tidsperioder med hur enskilda årtal uttalas, speciellt åren 1066 (slaget vid Hastings) och 2001 (2001 – Ett rymdäventyr). Årtal kan uttalas på olika sätt – tvåtusentio, tjugohundratio eller tjugo-tio, men några vill begränsa språket till endast ett alternativ. Även Språkrådet rekommenderar en sådan begränsning.[8] De som har valt ut ett sätt att benämna årtal brukar sedan använda detta val i sin argumentation för hur 1000-talet och 2000-talet bör benämnas och tolkas.

Något av problematiken har länge förekommit i förhållandet till 1900-talets första årtionde. August Strindberg har använt 00-talet, vilket Carl G. Laurin uppfattade som något ohövligt. I litteraturen talar man om åttiotalet, nittiotalet och tiotalet. De författare som debuterade mellan 1900 och 1909 hänförs till den sistnämnda gruppen (ifall de räknas till en strömning), vilket man ibland försökt motivera med att de skulle ha "funnit sig själva" under 1910-talet. Sture Allén kommenterar att systemtvånget är starkt och föreslår att man talar om 00-talet.[9]

En ofta återkommande fråga gäller alltså om det behöver finnas skilda ord för sekel och millennium, eller om man alltid ska låta sammanhanget avgöra betydelsen. Några menar att ett millennium är så ofattbart stort så att vi över huvud taget inte har användning för ett särskilt ord för det. Bör det i så fall räcka med uttryck som "hela det 3:e årtusendet" eller "hela millenniet som börjar år 2000" när man vill tydliggöra ett millennieperspektiv?

Att införa "tjugohundratalet" för seklet och låta "tvåtusentalet" bara betyda millenniet betraktar vissa som en inskränkning av tvåtusentalets invanda betydelseområde, ibland till och med som en stöld av den enda betydelse som detta invanda ord haft för dem. Några har uppfattat det som otillbörlig myndighetsutövning att Språkrådet, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet, TT-språket med flera samstämmigt rekommenderar en distinktion mellan tjugohundratalet och tvåtusentalet.[10]

Språkbruket påverkas ständigt av både logik, bekvämlighet, vanor, känsla, social tillhörighet och behov av språkliga nyanser. Ordvalen blir aldrig slutgiltiga. En av forumdebattörerna tröttnade på alla logiska motiveringar och skrev om sitt ordval "Jag säger [så här bara för att jag vill det]. Det låter bättre tycker jag. Punkt".

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Se källorna svenska Språkrådet: Nytt decennium – tiotalet! samt finska Forskningscentralen för de inhemska språken: Nollnolltalet inleder tjugohundratalet
 2. ^ Se källa Tidningarnas Telegrambyrås skrivregler TT-språket
 3. ^ Se källorna Nationalencyklopedins ordbok, Norstedts svenska ordbok och Svenska akademiens ordlista
 4. ^ Nätsökning på 00-talets varianter gav 2,1 milj träffar och "2000-talets första tio år" med varianter 0,5 milj träffar den 2010-01-29
 5. ^ [a b] Sture Allén: "Några särskilt runda tidsord" i Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980, s. 16. Helsingfors 1980, Svenska litteratursällskapet.
 6. ^ Forskningscentralen för de inhemska språken: Nollnolltalet inleder tjugohundratalet
 7. ^ Se alla källor till avsnitt "Diskussioner"
 8. ^ Språkrådet: Nytt decennium – tiotalet!
 9. ^ Sture Allén: "Några särskilt runda tidsord" i Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980, s. 12f. Helsingfors 1980, Svenska litteratursällskapet.
 10. ^ Engholm, Ahrvid 1996: År tvåtusen eller tjugohundra? om att språket bestäms "uppifrån av byråkrater"

KällorRedigera

 • Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland, språkspaltsartikel från 1999: "Nollnolltalet inleder tjugohundratalet". Publicerad 1999-01-13 i Hufvudstadsbladet enligt Kotus men uppdaterad 2006-12-19.
  Anger tvåtusentalet för millenniet och tjugohundratalet för seklet, att det har diskuterats under 20 år före sekelskiftet men att det nu har slagit igenom bra både i Sverige och Finland. Anger 00-talet för 2000-talets första decennium och att enskilda år kan nämnas antingen tvåtusen-xx eller tjugohundra-xx. (Besökt 2010-04-03.)
 • Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland, språkspaltsartikel från 2010: "10-talet".
  Anger bl.a. att enskilda år kan benämnas tjugohundra-xx eller tjugo-xx men att tjugo-nio lätt kan bli 29 och att rekommendationerna för tvåtusentalet och tjugohundratalet gör det logiskt att välja tjugohundra-xx. Någon sådan preferens fanns inte i Nollnolltalet inleder tjugohundratalet 1999. (Besökt 2010-04-03.)
 • Språkdata, Göteborgs universitet. Nationalencyklopedins ordbok (NEO). Bra Böcker AB. ISBN 91-7024-620-3 
  Anger tvåtusentalet för millenniet, tjugohundratalet för seklet, nollnolltalet för första decenniet på ett århundrade, särskilt för 1900-1909.
 • Norstedts. Norstedts svenska ordbok, Studentutgåva. Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 978-91-7227-408-2 
  Anger tvåtusentalet för millenniet, tjugohundratalet för seklet, nollnolltalet för första decenniet på ett århundrade.
 • Regeringskansliet, Myndigheternas skrivregler, 7:e utökade uppl. [2009]. ISBN 978-91-38-23265-1.
  Anger 00-talet för 2000-talets första decennium och att man måste förtydliga om man avser något annat århundrade. (Besökt 2010-04-03.)
 • Språknämndens frågelåda någon gång före juli 2006: "Hur kan språkvårdare rekommendera tjugohundratalet?".
  Anger tvåtusentalet för millenniet, tjugohundratalet och tiohundratalet för sekel och att rekommendationerna för tvåtusentalet och tjugohundratalet gör det logiskt att säga tjugohundra-xx för enskilda årtal. (Besökt 2010-04-03.)
 • Språkrådets bulletin "Klarspråk" nr 2010:1, Språkfrågan s 3: "Nytt decennium – tiotalet!".
  Anger tvåtusentalet för millenniet, tjugohundratalet och tiohundratalet för sekel, nollnolltalet och tjugohundratiotalet för decennier och att rekommendationerna för tvåtusentalet och tjugohundratalet gör det logiskt att säga tjugohundra-xx för enskilda årtal. (Besökt 2010-04-03.)
 • Svenska akademien. Svenska akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) (13:e uppl). Stockholm: Norstedts (distr.). ISBN 91-7227-419-0 
  Anger tvåtusentalet för millenniet, nämner ej tjugohundratalet, 00-talet för första decenniet på ett århundrade.
 • Tidningarnas Telegrambyrås skrivregler TT-språket uppdaterad 2010-03-23.
  Anger tvåtusentalet för millenniet, tjugohundratalet för seklet och 00-talet för 2000-talets första decennium, se avsnitten "År två tusen – tjugohundra?" samt "årtal, vårt årtionde". (Besökt 2010-04-03.)

Källor till avsnitt "Diskussioner"Redigera

Följande källor är några av alla diskussionsfora, bloggar och liknande som kan hittas vid nätsökning på tvåtusentalet+tjugohundratalet. Wikipedia undviker sådana källor för faktauppgifter, men här utgör de prov på vad diskussionsavsnittet beskriver – hur folk har argumenterat:

 • Arkeologiforum 2008-2009 Leve tiohundratalet!.
  Om 1000-1099 bör kallas för tiohundratalet eller ej, om uttal av enskilda år och antal bör ha att göra med val av ord för tidsperioder eller ej. (Besökt 2010-04-03.)
 • David Nessles blogg 2007 Framtiden var bättre förr.
  Om tjugohundratalet är språkvårdarbyråkrati eller ej, att sammanhanget får avgöra vad tvåtusentalet omfattar, att man väljer den form som är lättast att uttala, att uttal av enskilda årtal inte har med saken att göra. (Besökt 2010-04-03.)
 • Engholm, Ahrvid 1996 År tvåtusen eller tjugohundra?, artikel publicerad i Legatus Mensae.
  Kritiserar "påbudet uppifrån" om tjugohundratalet och menar att vi inte behöver skilda ord för sekel och millennium. (Besökt 2010-04-03.)
 • Flashback forum 2004 70-tal, 80-tal, 90-tal, 00-tal?.
  Massor av förslag på vad 2000-talets första decennium bör kallas: noll-talet, en-talet, sekelskiftet, 00-talet, tjugohundratalet, "åren mellan 2000 och 2010", "årtiondet närmast efter sekelskiftet", hundratalet, tvåtusentalet, "det första decenniet" eller nolltiotalet. (Besökt 2010-04-03.)
 • Lingvistbloggen 2009 Det onämnbara decenniet.
  Sökningar i Mediearkivet visar att pressen sällan skriver ut 2000-talet i ord utan använder siffervarianten. Ibland verkar syftningen vara öppen, ibland kan den syfta på tiden från år 2000 fram till "nu", men från 2010 måste man ha bestämt sig för om 2000-talet har slutat eller ej. (Besökt 2010-04-06.)
 • Lingvistbloggen 2010 Bokslut för det onämnbara decenniet.
  Sökningar i Mediearkivet visar att pressen använder ordet 00-talet mycket mindre än de använde 90-talet tio år tidigare. Det kan bero på osäkerhet om vad det ska heta. Om tvåtusentalet, tjugohundratalet, 21:a århundradet, om att välja vilken språklig regel vi vill vara konsekventa mot, STF:s användning av tiohundratalet, om när ett decennium börjar. (Besökt 2010-04-06.)
 • Schaff, Lars – texter 2006 "Tjugohundra" som humanistisk ingenjörskonst.
  Anser att vi inte behöver olika ord för sekel och millennium för att syftningen hittills har framgått av sammanhanget, att vi väljer det som är lättast att säga och att tjugohundra-xx därmed kanske inte slår igenom förrän år 2100. (Besökt 2010-04-03.)
 • Swenet-diskussionsforum 1999 Tvåtusen eller tjugohundra?.
  Om tusental och tvåtusental bara är millennier eller även sekler, om vi nånsin behöver tala om millennier plus massor av övriga inlägg. (Besökt 2010-04-03.)