Den här artikeln handlar om 00-talet som benämning på det första årtiondet i varje århundrade. För ett specifikt årtionde som benämns 00-talet, se respektive århundrades artikel för detta, till exempel 1900-talet (decennium), 2000-talet (decennium) eller 00-talet för år 1-9 e.Kr.

00-talet, nollnolltalet, är det första decenniet av ett århundrade.[1][2][3] För tider före Kristi födelse är det dock det sista decenniet av ett århundrade. Ordet är belagt sedan 1974 och ansågs före år 2000 i första hand syfta på perioden 1900-1909.[2] År 2008 verkar 00-talet i samtida skrift oftast avse perioden 2000-2009.[4] Enligt Myndigheternas skrivregler 2004 måste man förtydliga om man menar något annat än 2000-2009.[5] 00-talet (liksom 10-talet, 90-talet etc) definierar aldrig ett entydigt decennium i sig. Det måste alltid tolkas beroende på sammanhanget där det används.

Historia

redigera

Under större delen av 1900-talet saknade det första decenniet ett enkelt namn trots att både historiker och kulturskribenter gärna delade in tiden i decennier. Efter 90-talet (1890-1899) kom 10-talet som ibland kunde innefatta 20 år (1900-1919), eller så använde man omskrivningar som "det första årtiondet" eller "det inledande decenniet". August Strindberg lär dock ha sagt 00-talet enligt vad Carl Gustaf Laurin skriver i sin bok Minnen 1898–1908 från 1931.[6]

00-talen vid Kristi födelse

redigera

Jesus föddes enligt traditionen i ett 00-tal (9-1 f.Kr.) men tillbringade sedan barndomen i ett annat (1-9 e.Kr.). Just dessa två 00-tal är de enda som följer direkt på varandra. Eftersom år noll inte finns enligt den gregorianska kalendern, är de dessutom inga decennier utan bara nioårsperioder.

Till skillnad från 00-talet innehåller det vi kallar "det första decenniet" tio år, åren 1-10. Det börjar på 1 för att år 0 inte finns och slutar på 10 för att bli ett decennium. "Det andra decenniet" omfattar därmed år 11-20. Genom att numrera decennier, sekler eller millennier fixeras de alltid till att börja på ett årtal med slutsiffra 1 och sluta på ett årtal med slutsiffra 0. Det skiljer dem från alla varianter av 00-talet, 60-talet, 2000-talet och så vidare.

Referenser

redigera
  1. ^ Svenska akademiens ordlista 2006
  2. ^ [a b] Nationalencyklopedins ordbok 2000
  3. ^ Norstedts svenska ordbok, Studentutgåva 2004
  4. ^ Vid nätsök på "00-talet" 2008-10-15 använde 26 av de första 30 träffarna 00-talet enbart i betydelsen 2000-2009, varav 3 med viss skepsis för termen. Många texter är bloggar, forum och tidningsartiklar, vilket ger exempel på hur ordet används vid denna tid.
  5. ^ Myndigheternas skrivregler 2004, kap 9.4.4
  6. ^ Madeleine Grive 2000

Källor

redigera