2,6-Diklorbensamid, förkortat BAM, är en nedbrytningsprodukt av det numera förbjudna växtskyddsmedlet 2,6-diklorbensonitril.

2,6-Diklorbensamid

Systematiskt namn2,6-Diklorbensamid
Övriga namnBAM
Kemisk formelC7H5Cl2NO
Egenskaper
Löslighet (vatten)~ 0 g/l
Faror
NFPA 704

NFPA 704.svg

SI-enheter & STP används om ej annat angivits

KällaRedigera