Övre Torp är en gård vid sjön Båven i Hyltinge socken i Flens kommun i Södermanland, inköpt 2004 av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson med maka Anitra Steen för 12,5 miljoner kronor. Paret har låtit bygga en ny mangårdsbyggnad i karolinerstil. Gården omfattar efter köp av en granngård ca 340 hektar mark.

Övre Torp