Övre Slottsgatan, ibland i talspråk förkortat till Övre Slotts, är en gata i Uppsalastadsdelen Fjärdingen.

Gatan vid Martin Luther Kings plan.

Gatan utgår från Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg och Carolinabacken, passerar Uppsala studentkårs hus i kvarteret Ubbo, Universitetshusets baksida, Amnestys lokala kontor och sträcker sig till Skolgatan vid Katedralskolan. I kvarteren kring Övre Slottsgatan och Åsgränd utspelar sig handlingen i Gösta Knutssons böcker om Pelle Svanslös.

Gatans del mellan Carolinabacken och Universitetshuset är, särskilt i morgonrusningen, hårt trafikerad då den utgör del av en genomfartsförbindelse i västra kanten av Uppsalas centrum (mellan Luthagsesplanaden i norr och Dag Hammarskjölds väg i söder). Flera gånger har en tunnellösning diskuterats men det har inte realiserats. Den norra delen av Övre Slottsgatan, mellan Sankt Olofsgatan och Skolgatan, utgör ett välbevarat område med gammal småskalig bebyggelse.

Historia

redigera

Övre Slottsgatan lades ut i samband med stadsplanen 1641. Den var då belägen i Uppsalas västra utkanter med tulldiket därnäst, och hade ända fram på 1800-talet en ganska gles bebyggelse. 1702 års stadsbrand torde även ha drabbat bebyggelsen här. Huvudbyggnaden i kvarteret Rosenberg, i hörnet Övre Slottsgatan/Sankt Johannesgatan härrör dock med ett bevarat tak i berainstil, antagligen från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Även bottenvåningen på byggnaden på tomt nr 4 i kvarteret Sankt Niklas, i korsningen Svartmangatan/Övre Slottsgatan kan härröra från tidigt 1700-tal eller möjligen 1600-tal.[1]

Bebyggelsen längs Övre Slottsgatans nordligaste del förstördes i samband med branden i Fjärdingen 18 juni 1809, men i de delar som undgick branden torde en hel del, särskilt i gatans norra del, härröra från 1700-talet. I gatan södra del märks Geijersgården.[1]

Referenser

redigera
  • Carl-Gustaf Thornström: Öfre Slottsgatan i Uppsala (1975,2012)
  • Ola Ehn: "Övre Slottsgatan i Uppsala" med bilaga: "De enskilda gårdarna. Katalog." Årsboken Uppland 1970, s. 7-56.
  1. ^ [a b] Övre Slottsgatan i Uppsala, artikel av Ola Ehn i Upplandsmuseets årsskrift 1970

Externa länkar

redigera