Sankt Olofsgatan är en central gata i Uppsala som fram till 1965 hette Jernbrogatan (Järnbrogatan). Gatan går från Kyrkogårdsgatan vid gamla kyrkogården i stadsdelen Fjärdingen till Kvarntorget i stadsdelen Kvarngärdet i nordost.

Sankt Olofsgatan, 2016
S:t Olofsgatan i Uppsala sedd åt nordost från Österplan.

Historia redigera

Järnbrogatan, först Nybrogatan, hade fått sitt namn den järnbro, Jernbron, över Fyrisån som var belägen vid Fjellstedtska skolan. År 1965 breddades Järnbrogatan och Jernbron monterades ned. Då Järnbrogatan inte längre gick över en järnbro återtogs ett äldre gatunamn, Sankt Olofsgatan. Järnbron är numera återuppsatt drygt 100 meter uppströms där den förbinder Linnégatan med S:t Johannesgatan.

Den historiska Sankt Olofsgatan hade samma sträckning som den del av Järnbrogatan som befann sig på västra sidan om ån.

Nummer redigera

Den korta sträckan mellan Kyrkogårdsgatan och Övre Slottsgatan ingår liksom dessa gator i den övriga länsvägen C 602. Resten av gatan är väg C 5018, en av Vägverket rekommenderad led för tunga lastbilar och andra större fordon vid färd genom tätorten Uppsala. Även de korsande gatorna Sysslomansgatan (C 5010), Östra Ågatan (C 5012), Väderkvarnsgatan (C 5028) och Torkelsgatan (C 5019) har denna status.[1][2] Dessa vägnummer skyltas inte och sätts sällan ut på allmänna vägkartor.

Kända platser och byggnader vid S:t Olofsgatan redigera

Södra sidan (i nummerordning):

 
Stadsarkivet

Norra sidan (i nummerordning):

 
Södermanlands-Nerikes nation
 
Fjellstedtska skolan.

Tidigare byggnader redigera

Källor redigera

  1. ^ Samtliga allmänna vägar publicerade på kartan Väginformation 2008 - Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods. Denna utges länsvis av Vägverket i samarbete med länsstyrelsen.
  2. ^ Uppsala läns författningssamling - 03FS 2008:42 med Sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Uppsala län. Författningen med karta erhålles från respektive länsstyrelse (kallas även Vägkungörelse).