Överstyrelsen för civil beredskap

svensk myndighet

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), tillkom 1986 och övertog i stort de uppgifter som tidigare åvilat Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). Dess första generaldirektör var Gunnar Nordbeck 1986–1991. De viktigaste uppgifterna rörde försörjningen med industrivaror och den statliga beredskapslagringen. Energiberedskapen hade också tillhört ÖEF, men denna överfördes till Statens energiverk. ÖCB ansvarade för all samordning och för att föreslå hur statliga medel till civilförsvaret skulle fördelas. Från och med 1991 fick man även ta över transportplaneringsuppgifterna, d.v.s hur de civila transportresurserna skulle utnyttjas för totalförsvarets behov. 2002 lades ÖCB ner och samtliga dess uppgifter övertogs av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Överstyrelsen för civil beredskap
DepartementFörsvarsdepartementet
Organisationstypstatlig förvaltningsmyndighet
FöregångareÖverstyrelsen för ekonomiskt försvar
Inrättad1 juli 1986
Nedlagd30 juni 2002
EfterföljareKrisberedskapsmyndigheten
InstruktionSFS 1988:1122 (lagen.nu)

Myndigheten hade ansvar för planläggningen av krigsviktiga företag (K-företag) som var betydelsefulla på nationell nivå. Denna verksamhet omfattade även beredskapsavtal med enskilda företag.[1]

Källor

redigera
  1. ^ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015). En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. sid. 20. MSB841 – Mars 2015. ISBN 978-91-7383-563-3