Övermage (fsv. ovormaghi, av ovor, en nekande partikel, och magha, "förmå, kunna", varav härlett maghandi, "till mogen ålder kommen"), i det äldre svenska lagspråket beteckningen för omyndig, i mera vidsträckt bemärkelse även utan avseende på åldern, till exempel för kvinna i allmänhet, men vanligen särskilt utmärkande den, som på grund av sin ålder stod under målsman.

Då myndighetsåldern regelrätt var 15 år, var övermage således den, som ännu inte hunnit ifrågavarande ålder. I denna betydelse användes uttrycket ännu tämligen allmänt i 1734 års lag. I ett par fall åtminstone (Jordab. 4 § 7 och 6 § 4) syns det dock avse sådan man, som ännu ej uppnått den civila myndighetsåldern, enligt nämnda lag redan 21 år. Uttrycket begagnas numera inte i lagstil. Det har dock skett ännu i författningar från 1850-talet.

Se ävenRedigera


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Öfvermage, 1904–1926.