Överbelastad sträcka (järnväg)

Överbelastad sträcka är ett begrepp som används i Sverige av Trafikverket när det finns risk för att det blir för många tåg på spåret. En annan orsak är när flera järnvägsföretag har ansökt om samma tågläge.[1] Ett tågläge är ett enskilt tågs tidtabell. Alla tåglägen jämkas årligen av Trafikverket samman till en tågplan för hela Sverige som även innehåller tidplanen för banarbeten. Den tågplan som gäller för större delen av år 2012 började gälla den 11 december 2011 och kommer att ersättas av en ny i december 2012.[uppdatering behövs] Processen att förklara en sträcka överbelastad började användas av Banverket från och med 2007. [1]

I arbetet med tågplanen för år 2013 har 4 sträckor förklarats som överbelastade.[2]

Göteborgs central: Överbelastas måndag–fredag kl. 05:00–09:00 och 15:00–19:00. Uppställningsbangården överbelastas från fredagar kl. 22:00 till måndagar kl. 05:00. Orsaken är att volymen har ökat med upp mot 150 tåg per vardagsdygn.

KarlbergStockholm COstkustbanan: Överbelastas måndag–fredag kl. 06:30–09:30 och 15:30–18:30. Orsaken till konflikten är trafikökning.

Uppsala–SalaDalabanan: Överbelastas måndag–fredag kl. 06:00–09:00 och 16:00–19:30. Orsaken till konflikten är trafikökning.

Borlänge–FalunBergslagsbanan: Överbelastas måndag–fredag kl. 06:00–12:00. Orsaken är trängsel på banan.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera