Östrands massafabrik i Timrå ingår i SCA-koncernen. Bruket producerar blekt pappersmassa. Anläggningen har 375 anställda.

Östrands massafabrik sedd från Skönvik, 2010.

Brukets kapacitet är 900 000 ton per år av barrsulfatmassa, varav ungefär en fjärdedel används dels för SCA:s egen produktion av tryckpapper, dels för hygienprodukter inom det från SCA 2018 avskilda hygienbolaget Essity. Massablekningen görs klorfritt, vilket innebär att massan klassas som så kallad ECF-massa ("Elementary Chlorine Free"). Östrand producerar också 100 000 ton kemisk termomekanisk massa för bland annat hygien- och förpackningsprodukter.

Östrands bruk är självförsörjande med både el och värme genom utnyttjande av avskild bark och vedrester, respektive av svartlut, som interna bränslen.

KällorRedigera