Östersundom gård

gård i Helsingfors, Finland

Östersundom gård i är beläget i Östersundom, som sedan 2009 administrativt hör till Helsingfors, mellan motorvägen E18 och gamla riksvägen 170.

Östersundom gård,före 1920.
Foto: Signe Brander

Gårdens huvudbyggnad är uppförd enligt ritningar av Theodor Decker 1878. Några gårdsbyggnader är dock långt äldre. Östersundom gård beboddes vid 1900-talets början av lantbruksrådet Borgström. Släkten Borgström äger ännu gården.

Där introducerades 1951 Finlands första biffkor som var av rasen Aberdeen Angus. Totalareal 294 ha, varav 115 ha åker.

Tidigare hörde Björkudden, där Zacharias Topelius bodde från 1879 till sin död 1894, till gården.