Östersjöstaternas råd eller Östersjörådet (engelska: Council of the Baltic Sea States, förkortat CBSS), är ett mellanstatligt samarbetsråd för länderna runt Östersjön samt Island och Norge.

Östersjöstaternas råd
FörkortningCBSS
BildadMars 1992
Typinternationell samarbetsorganisation
SäteStockholm, Sverige Sverige
Betjänad regionÖstersjön
Officiella språkEngelska
OrdförandeskapTyskland
Generaldirektör (sekretariat)Ambassadör Grzegorz Marek Poznański.
HuvudorganCBSS Secretariat

Momma Reenstiernas Palats, Wollmar Yxkullsgatan 23,118 50 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 440 19 20
Webbplatswww.cbss.org

Östersjöstaternas råd bildades i mars 1992, för att organisera samarbete mellan staterna runt Östersjön och att främja demokratisk och ekonomisk utveckling i denna makro-region.

Det ursprungliga uppdraget har förändrats under årens lopp i takt med att den politiska situationen förändrats, också på grund av att nästan alla medlemsländer i Östersjöstaternas råd också är medlemmar i Europeiska unionen idag.

Rådet har en viktig roll som politiskt diskussionsforum för länderna kring Östersjön och dess betydelse som regional projektorganisation håller på att öka; till exempel deltar rådet i att genomföra EU:s Östersjöstrategi och jobbar för att uppnå de Globala målen (UN Sustainable Development Goals).

Rådets uttalade syfte är att fungera som ett regionalt forum där Östersjöstaterna fokuserar på deras behov av intensifierat samarbete och koordination, med målsättningen att verka för en demokratisk utveckling i regionen, stärka banden mellan länderna och att säkra ländernas ekonomiska utveckling. Till rådets frågor hör bland annat säkerhetspolitik, energifrågor, forskning, miljösamarbete (Expertgruppen för hållbar utveckling - Baltic 2030), barnens rättigheter (Expertgruppen för barnens rättigheter - Children at Risk), organiserad brottslighet och människohandel (Task Force against Trafficking in Human Beings - TF-THB), kultursamarbete och utbildningsfrågor.[1]

Rådets arbete sker genom att samarbeta med myndigheter från lokal till överstatlig nivå, med konferenser, workshops och seminarier.[2]

Medlemmar redigera

Följande länder är medlemsstater i Östersjöstaternas råd:

Observatörsländer redigera

Förteckning över generalsekreterare i Östersjöstaternas råd redigera

Jacek Starosciak 1998 - 2002
Hannu Halinen 2002 - 2005
Gabriele Kötschau 2005 - 2010
Jan Lundin 2010 - 2016
Maira Mora 2016 - 2020
Grzegorz Marek Poznański 2020 - idag

Struktur redigera

I rådet deltar de respektive staternas utrikesministrar och en representant från Europeiska unionen, vilka ska träffas vart annat år; vart annat år ska också hållas ett toppmöte för regeringscheferna kring Östersjön.

Med anledningen av CBSS 25:e årsdag sammanträddes utrikesministrarna och en representant från Europeiska unionen på 20 juni 2017 i Reykjavik, Island på Harpa konserthuset. I samband med detta antogs Reykjavik Deklarationen samt handlingsplanen för Baltic 2030 "Realizing the Vision" som utvecklade en gemensam syn på en hållbar Östersjöregion och kartlägger en genomförandestrategi till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Rådets löpande arbete bedrivs av en kommitté av ämbetsmän från medlemsländerna, Committee of Senior Officials (CSO), som bevakar arbetet av de olika avdelningarna, expertgrupperna och utskotten. Kommittén möts under ledning av det sittande ordförandeskapet cirka en gång i månaden.

Rådet har ett stadigvarande internationell sekretariat i Stockholm.

Ordförandeskap redigera

Ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd cirkulerar årligen mellan medlemsländerna. Landet som innehar ordförandeskapet bestämmer att satsa på tre särskilda arbetsområden under loppet av året.

Ordförandeskap
År Land Prioriterat område
2023-2024   Finland
2022-2023   Tyskland Offshore wind energy, Dumped munitions, Youth
2021-2022   Norge Accelerating cooperation on the green transition, fostering regional identity and cooperation, supporting the current mandates on civil protection
2020-2021   Litauen Sustainable Development, green and maritime tourism, civil protection in the Region, fight against human trafficking for labour exploitation in the Region
2019-2020   Danmark Making the CBSS a More Flexible Organization
2018-2019   Lettland Integrity & Social Security, Dialogue and Responsibility
2017-2018   Sverige Sustainability, Continuity and Adaptability
2016-2017   Island Children, Equality and Democracy
2015-2016   Polen Sustainability, Creativity and Safety
2014-2015   Estland Practicality, Efficiency and Cooperation
2013-2014   Finland Maritime Policy, Civil Protection and People-to-people Contacts
2012-2013   Ryssland
2011-2012   Tyskland
2010-2011   Norge Fight against trafficking in human beings, Maritime policy
2009-2010   Litauen
2008-2009   Danmark
2007-2008   Lettland
2006-2007   Sverige
2005-2006   Island
2004-2005   Polen
2003-2004   Estland
2002-2003   Finland
2001-2002   Ryssland
2000-2001   Tyskland
1999-2000   Norge
1998-1999   Litauen
1997-1998   Danmark
1996-1997   Lettland
1995-1996   Sverige
1994-1995   Polen
1993-1994   Estland
1992-1993   Finland

Östersjöstaternas rådets prioriteringar redigera

Östersjöstaternas råd samarbetar enligt tre följande prioriteringar

  • regional identitet
  • en hållbar och välmående region
  • en säker och trygg region

Referenser redigera

  1. ^ Utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd: betänkande, s. 40ff
  2. ^ Utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd: betänkande, s. 41f
  3. ^ ”Ryssland lämnar Östersjöstaternas råd” (på svenska). Svenska Dagbladet. 17 maj 2022. https://www.svd.se/a/nWeGPm/ryssland-lamnar-ostersjostaternas-rad. Läst 17 maj 2022. 

Externa länkar redigera