Österbro är en bro över Nissan i centrala Halmstad, i Brogatans förlängning. Då Brogatan endast är öppen för bussar och behörig biltrafik utgörs motortrafiken över Österbro till stor del av bussar till och från bussterminalen Österskans. Den nuvarande bron invigdes 1971. Den ersatte en tidigare bro som byggts 1908, broförbindelse fanns dock på platsen även tidigare än så. Länge var bron Halmstads enda över Nissan men 1956 kompletterades den med Slottsbron.

Österbro.

Längre tillbaka i historien har också en Västerbro funnits i Halmstad, i andra änden av Brogatan. Denna gick över den vallgrav som låg i nuvarande Karl XI:s vägs sträckning.