Örja socken i Skåne ingick i Rönnebergs härad och är sedan 1974 en del av Landskrona kommun, från 2016 inom Härslövs distrikt.

Örja socken
Socken
LandSverige
LandskapSkåne
HäradRönnebergs härad
KommunLandskrona kommun
Bildadmedeltiden
Area8 kvadratkilometer
Upphov tillÖrja landskommun
Örja församling
MotsvararHärslövs distrikt
TingslagRönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas tingslag (–)
Rönnebergs härads tingslag (–)
Karta
Örja sockens läge i Skåne län.
Örja sockens läge i Skåne län.
Örja sockens läge i Skåne län.
Koordinater55°52′51″N 12°52′52″Ö / 55.88083333°N 12.88111111°Ö / 55.88083333; 12.88111111
Koder, länkar
Sockenkod1418
Namn (ISOF)lista
Kulturnavlänk
Hembygds-
portalen
Härslövs distrikt
Redigera Wikidata

Socknens areal är 8,43 kvadratkilometer varav 8,40 land.[1] År 1955 fanns här 457 invånare.[1] Kyrkbyn Örja kyrkby med sockenkyrkan Örja kyrka ligger i socknen.

Administrativ historik redigera

Socknen har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Örja församling och för de borgerliga frågorna bildades Örja landskommun. Landskommunen uppgick 1952 Härslövs landskommun som uppgick 1974 i Landskrona kommun.[2] Församlingen uppgick 1995 i Härslövs församling som uppgick 2006 i Landskrona församling.[3]

1 januari 2016 inrättades distriktet Härslöv, med samma omfattning som Härslövs församling hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönnebergs härad. De indelta soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Rönnebergs kompani och Skånska husarregementet, Fjerresta skvadron, Billeholms kompani.[4]

Geografi redigera

Örja socken ligger närmast öster om Landskrona. Socknen är en mjukt kuperad odlingsbygd.[5][1][6]

Örja gränsar i öster mot Asmundtorp och Tofta socknar, i norr mot Vadensjö socken, i väster mot Säby socken och Landskrona stad.

Örja socken ligger på Landskronaslätten och var fram till nyligen helt uppodlad men där västra delen nu är en del av tätorten Landskrona. Särskilt sockerbetsodlingen är framstående, vilken tidigare drevs av Svenska Sockerfabriks AB, som också ägde flera egna gårdar och dessutom arrenderade Mariebergs gård från Landskrona stad. I övrigt har en hel del mindre jordbruk funnits i socknen. Brukningsdelarna var 1927 96 stycken, varav 66 inte hade mer än 1/4 hektar åker. De sista 40 åren har dock stadsområdet växt ytterligare, på jordbruksmarken bekostnad. För närvarande (2011) är en ett stort transport- och logistikcenter under byggnad i socknens västra delar. Historiskt har socknen bestått av två större byar; Örja och Tullstorp. Båda dessa är numera splittrade, och gårdarna utflyttade.

1938 fanns här 891,09 hektar åker, 4,84 tomt och trädgård, 1,5 slåtteräng, 2,5 kultiverad betesäng, 5 annan betesäng, allt till ett jordbruksvärde på 2.159.500 kr. 1943 hade Örja socken 949 invånare.[7]

I den centrala delen av socknen ligger motorvägskorsningen Trafikplats Landskrona Södra, där E6/E20 i syd-nordlig riktning korsar Österleden/Eslövsvägen. En del av motorvägen passerar dessutom över Örja gamla bytomt. På västra sidan motorvägen, där förut gården Weibullsholm låg, planeras för ett stort transport- och logistikcenter.

Fornlämningar redigera

Boplatser från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravhögar.[5][8][9][6]

 
Karta över Örja socken, sammanställd av två skilda kartor över Örja och Tullstorps byar; från 1761 respektive 1778. Byarna ses här innan skiftesreformerna som gjorde att många gårdar flyttades ut.

Historia redigera

Vid en förhistoriska boplats strax väster samt under Örja bytomt har bland annat keramik, flintavslag och lerklining. i form av Den nuvarande bygden härrör dock troligen från 600-700-talet. En runsten från 800-talet, Örjastenen, upptäcktes 1867 vid rivningen av Örja gamla medeltida kyrka, sannolikt byggd på 1100-talet. Sydväst om Örja bytomt påträffades vid en utgrävning 2009 lämningarna efter ett treskeppigt långhus daterat till vikingatid. Bland andra fornminnen märks en tidigmedeltida hällkista vilken tidigare funnits invid ägorna till Örja nr 11. Detta har tolkats som att det funnits en ännu äldre kyrka där. Vid Axeltofta i socknens sydöstra del på gränsen till Tofta socken finns en skadad gravhög kallad "Oxhögen". Andra gravhögar finns vid Marieberg, i socknens sydvästra del.[10]

Staden Landskrona anlades 1413 och kom med sin handel av råvaror gynna bönderna i de omkringliggande socknarna.

På 1600-talet drabbades Örja hårt av de olika krigen mellan Danmark och Sverige. Under 1700- och början av 1800-talen bestod Örja by av 17-20 gårdar och Tullstorps by av omkring 9-10 gårdar. Sannolikt hade många av gårdarna legat på samma plats sedan åtminstone medeltiden. Byarna splittrades i och med storskiftet, och gårdarna flyttades ut till skilda lägen i socknen.[11]

I samband med att järnvägen mellan Landskrona och Ängelholm (Landskrona-Ängelholms järnväg) stod färdig 1876 öppnades även en station i den nordvästra delen av Örja, på gränsen till Säby socken, vilken fick namnet Säby. Järnvägsstationen är numera nedlagd, och järnvägen har en ny sträckning.

Namnet redigera

Namnet skrevs 1285 'Örghe och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller troligen ett adjektiv örugh bildat av ör, 'grus(bank)'.[12].

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ [a b c] Svensk Uppslagsbok andra upplagan 1947–1955: Örja socken
 2. ^ Harlén, Hans; Harlén Eivy (2003). Sverige från A till Ö: geografisk-historisk uppslagsbok. Stockholm: Kommentus. Libris 9337075. ISBN 91-7345-139-8 
 3. ^ ”Församlingar”. Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/forsamlingar/. Läst 30 december 2022. 
 4. ^ Administrativ historik för Örja socken (Klicka på församlingsposten). Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet.
 5. ^ [a b] Sjögren, Otto (1932). Sverige geografisk beskrivning del 3 Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt staden Göteborg. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9940 
 6. ^ [a b] Nationalencyklopedin
 7. ^ Svenska gods och gårdar - del V (1944)
 8. ^ Fornlämningar, Statens historiska museum: Örja socken
 9. ^ Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet: Örja socken Fornminnen i socknen erhålls på kartan genom att skriva in sockennamn (utan "socken") i "Ange geografiskt område"
 10. ^ Svenska gods och gårdar 
 11. ^ Arkeologiska uppdragsverksamheten, RAÄ - Örja bytomt Arkiverad 13 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 12. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Libris 8998039. ISBN 91-7229-020-X. https://isof.diva-portal.org/smash/get/diva2:1175717/FULLTEXT02.pdf 

Externa länkar redigera