Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB är det legala namnet på Pwc Sverige (ofta skrivet Öhrlings PricewaterhouseCoopers eller PwC Sverige). Pwc Sverige är ett svenskt revisions- och konsultföretag. Pwc Sverige har, i maj 2015, ca 3 800 medarbetare på 130 kontor runt om i landet. De 65 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora företag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB
Org.nr556029-6740
TypPrivat aktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerPeter Clemedtsson
Styrelseordförande
Peter Nyllinge
Vd
BranschRevisionsbyrå
Konsultföretag
ProdukterRevision
Finansiell rådgivning
Skatterådgivning
Antal anställda3 567 – 2018
Historik
Grundat1999
Bildat avPrice Waterhouse
Öhrlings Coopers & Lybrand
Ekonomi
Omsättning 5,649 miljarder SEK
Rörelseresultat 473,882 miljoner SEK
Vinst efter skatt 1,835 miljarder SEK
Tillgångar 3,989 miljarder SEK
Eget kapital 2,233 miljarder SEK
Struktur
Ägaresvenska partners ca 230 st
Övrigt
WebbplatsPwC.se
FotnoterStatistik från 2018 års bokslut.[1]

Öhrlings Pricewaterhousecoopers är den svenska delen av den brittisk-amerikanska multinationella revisions- och konsultjätten Pwc.

Historia redigera

Öhrlings Pricewaterhousecoopers tillkom 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. Den svenska fusionen var en följd av det stora internationella samgåendet mellan de båda organisationerna. Bakom dessa byråer finns följande historik:

  • Öhrlings Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling. Reveko tillkom 1980 genom fusioner mellan ett antal mindre byråer i Stockholm och Göteborg. De båda byråerna tillhörde i slutet av decenniet de fem stora revisionsbyråerna i landet. Öhrlings och Reveko fusionerade 1989 och bildade då Öhrlings Reveko. 1995 ändrades namnet till Öhrlings Coopers & Lybrand. Öhrings Revekos gamla logotyp finns fortfarande att beskåda på PWC:s svenska huvudkontor i BonnierhusetTorsgatan i Stockholm. Bonnierhuset är K-märkt vilket gör att ett stiliserat "ÖR" högst upp på fasaden bredvid ett Bonnier-B inte får ändras. Loggan togs ner 2008, då byggnaden renoverades utvändigt.
  • Price Waterhouse etablerade sig i Sverige 1933 i samband med Kreugerkraschen. Företaget arbetade främst med svenska dotterbolag inom utländska koncerner och behöll till stor del sin internationella profil fram till samgåendet med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som blev störst i Sverige inom sina verksamhetsområden.

Referenser redigera

Externa länkar redigera