Ögonmuskelnerven, kranialnerv III, (latin: nervus oculomotorius) är den tredje kranialnerven och den nerv som motoriskt innerverar de flesta ögonmusklerna samt den muskeln som är ansvarig för att höja ögonlocket, m. levator palpebrae superioris.[1] Ögonmuskelnerven bär även de parasympatiska fibrer som via ganglion ciliare styr linsens och pupillens storlek.

Innerverade musklerRedigera

  • M. levator palpebrae superioris
  • M. rectus medialis
  • M. rectus superior
  • M. rectus inferior
  • M. obliquus inferior
  • M. ciliaris
  • M. sphincter pupillae
 
Bild på samtliga kranialnervers utträde ur hjärnan. Oculomotoris syns centralt i bilden där nerven har en gul färg.

Övrig ögonmuskulatur med annan innervationRedigera

Till ögonmuskler som inte innerveras av oculomotorius hör m. rectus lateralis och m. obliquus superior. M. rectus lateralis innerveras istället av kranialnerv VI (latin: nervus abducens) och m. obliquus superior innerveras av kranialnerv IV (latin: nervus trochlearis).

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Oculomotor nerve” (på engelska). Wikipedia. 2021-07-12. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oculomotor_nerve&oldid=1033264237. Läst 27 oktober 2021.