Öppna huvudmenyn

Ögonfonden har som syfte att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning. Fonden stiftades 1984 med namnet Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond. (Ordförande i Synfrämjandet 1983-2005 var professor Bo Philipson). Nuvarande namnet Ögonfonden antogs 2009. Nuvarande ordförande (sedan 2016) i Ögonfonden är professor Stefan Seregard.

Ögonfondens styrelse utses av Synfrämjandet, som består av Synskadades Riksförbund, Optikerförbundet, Sveriges ögonläkarförening och Föreningen För Synrehabilitering Sverige (FFS).

Årligen anordnas "Ögats Dag" med filmvisning och föreläsningar av ledande forskare inom området. Nästa möte: 2017-10-12.

Det är för närvarande femton forskare, som får sin forskning finansierad via Ögonfonden. Antalet ökar sakta från år till år.

KällorRedigera