Årstaberg

järnvägs- och spårvagnsstation i södra Stockholm
Torget Svärdlångsplan.

Årstaberg är ett informellt område i stadsdelarna Liljeholmen och Årsta i Söderort inom Stockholms kommun. Eftersom området är informellt har det inte exakt fastställda gränser. Området begränsas ungefär av Årstabergsvägen i söder, av Svärdlångsvägen i öster, av Årstadal i norr och grönområdet med Berga gamla tomt (före detta egendomen Zachrisberg) i väster.

HistoriaRedigera

Årstaberg var ursprungligen namnet på ett torp från 1700-talet som lydde under Årsta gård. År 1863 låg det vid nuvarande Årstabergsvägen nära Södertäljevägen. Huset monterades ner 1963. På den södra sluttningen av Nybodaberget vid Årstabergsvägen uppfördes från 1863 en samling hus; samtliga hus var namngivna och det östligaste bar namnet Årstaberg. Husen revs under 1930-talet.

I modern tid finns ett industri- och företagsområde där husen en gång stod. En rest av den äldre bebyggelsen utgör Årsta gamla skola från 1903 som ännu står kvar.

FramtidRedigera

Planering och byggarbeten pågår för ett omfattande bostadsprojekt i området väster om järnvägen, där det i dag finns huvudsakligen industribyggnader från 1960-talet. Detaljplanen (S-Dp 2013-02707) vann laga kraft i maj 2016 och syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för ny bebyggelse inrymmande omkring 900 lägenheter, förskola och verksamhetslokaler i bottenvåningar och garage i källarplanen. Planen rymmer också en ny skola för 1 200 elever samt en park som uppkallas efter den gamla egendomen Zachrisberg som låg i närheten. För närvarande (2018) uppförs Årstahusen som avser tre bostadshöghus i kvarteret Mötesplatsen vid Årstaskogs väg. Husen byggs på uppdrag av Ikano efter ritningar av Varg Arkitekter.

KommunikationerRedigera

GalleriRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera