Åkerblomrörelsen var en religiös sekt aktiv i Österbotten i slutet av 1910-talet och i början av 1920-talet, vars ledare var Maria Åkerblom.

Sekten fick sin början i Snappertuna 1917, då Maria Åkerblom påstås ha fått profetior. Detta förorsakade stor förundran och hon fick många anhängare. Speciellt i Österbotten fick Åkerblom stort stöd, bland annat i Gamlakarleby (nuförtiden Karleby) och Terjärv. Till en början var rörelsen inte särskilt ifrågasatt, men senare uppstod diverse komplikationer. Medlemmar i rörelsen anklagades bland annat för att ha skjutit en länsman, för stölder och våldsdåd.

Åkerblomrörelsen kollapsade på 1920-talet då flera av rörelsens ledare (däribland även Maria Åkerblom själv) och andra medlemmar fick fängelsedomar.