Ådalsbruks stationshus

Ådalsbruk är en tätort i Løtens kommun i Hedmark fylke med 745 invånare (2014). Sedan 1862 går Rørosbanen genom samhället där Ådalsbruks station låg (nedlagd 1984).

Orten var vid sekelskiftet 1900 en betydande industriort, och namnet kommer från Ådals Bruks järnverk och mekaniska verkstad som var verksamma mellan 1828 och 1928. Pappersbruket Klevfos Cellulose- og Papirfabrik verkade från 1888 till 1976 och är nu ett museum (inom Norsk Skogmuseum).

På gården Engelaug Østre intill orten föddes Edvard Munch och hans bröder.