Ärkepräst är en kyrklig titel som betecknar en biskops ställföreträdare vid en biskopskyrka.

Titeln ärkepräst, vars inflytande var större under medeltiden, finns fortfarande inom ortodoxa kyrkan och Romersk-katolska kyrkan.

Ärkepräster vid Roms fyra patriarkalbasilikor

redigera