Auskultant

person som lyssnar och iakttar i samband med sin utbildning
(Omdirigerad från Ämnessven)

Auskultant (av latinets auscultare 'lyssna', besläktat med auris 'öra'), "åhörare" är en person som lyssnar och iakttar i samband med sin utbildning. Förr användes beteckningen om tjänsteman, som var inskriven i ett ämbetsverk och för sin utbildning fick vara med på verkets förhandlingar, men som inte fick någon lön eller hade rätt att delta i besluten.[1]

Illustration av auskultanter, åhörare, som observerar en medicinsk auskultation.

Auskultant används ofta som benämning på en lärarstudent som för sin praktiska utbildning sitter med på andras lektioner, psykologkandidater samt på biträden hos lantmätare. I Svenska språket används begreppet inom juridiken sedan 1637 och allmänt sedan 1864.[2]

Referenser

redigera
  1. ^ Auskultant i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)
  2. ^ Nationalencyklopedins ordbok. Språkdata, Göteborg, och bokförlaget Bra böcker AB. 1996. ISBN 91-7119-968-3