Lantmätare innebär en person som utför lantmäteriverksamhet eller har utbildning på fältet[1]. Liknande typer av ord är kartografer personer som specialiserade på framställning av kartor. Även beteckningarna kartingenjörer och karttekniker används för specifika utbildnings- och yrkesinriktningar.

En kartograf i arbete med användning av klassiska kartritningsmetoder (1943)
Handgjord karta över Ystad ca 1850.

Sådana individer tar examen från flera skolor med olika grader och titlar. Kartläggare tar examen från yrkesskolan[2]. De som har tagit examen från en yrkeshögskola och universitet kallas lantmäteriingenjör[3].

Förutom kartläggning kan lantmätarens arbetsuppgifter vara relaterade till exempelvis fjärranalys, geodesi, fastighets- eller geodatafrågor[1][4][5].

Källor redigera