Ämne kan syfta på:

  • Rent ämne – en substans som innehåller endast ett ämne
    • Grundämne – en substans med atomer som enbart har samma antal protoner i atomkärna
    • Kemisk förening – ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen

Utbildning och forskning

redigera

Råmaterial

redigera
  • Råämne – ett grovt tillsågat eller naturvuxet föremål av trä eller metall

Se även

redigera
  • Kemikalie – ett ämne – grundämne eller kemisk förening