Öppna huvudmenyn

Zoologi

läran om djurriket efter biologiska riktlinjer
(Omdirigerad från Zoolog)

Zoologi (från grekiskans: ζῴον, zoion, "djur"; och λόγος, logos, "kunskap eller vetenskap") är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. En person som är utbildad i zoologi kallas zoolog.

Zoologins utveckling och omfattningRedigera

Studien av djuren är så klart uråldrig medan begreppet zoologi är relativt modernt då det tidigare behandlades under begreppet naturhistoria. Den moderna zoologin utvecklades under 1800-talet och grunderna lades vid engelska och tyska universitet ursprungligen ofta kopplad till läkarutbildningar. Gradvis utvecklades det till ett eget vetenskapligt fält där Charles Darwins upptäcker utgjorde en viktig länk. Merparten av de zoologiska institutionerna i Storbritannien grundades av Thomas Henry Huxley eller upprättades utifrån hans pedagogik. Hans arbete var centrerat kring djurens morfologi och han har titulerats som den främste kännaren inom fältet jämförande anatomi under senare delen av 1800-talet. Hans kurser bestod av föreläsningar och praktiska laborationer och hans pedagogik blev vida spridd.

Huxley och många av hans lärjungar lämnade dock kvar flera områden inom zoologin outforskade, speciellt studiet av djuren i deras egen miljö, vilket istället kom att utforskas av både Darwin och Alfred Russel Wallace (männen bakom tanken om det naturliga urvalet). Det faktum att dessa båda män aldrig innehade någon undervisande roll vid ett universitet kan ha spelat roll för zoologins ursprungliga brist inom detta område. Gradvis utökades Huxleys studier i jämförande anatomi med andra viktiga metoder. Det zoologiska fältet har under 1900-talet främst omfattats av följande grenar och synsätt:

  1. Morfologi (också kallat jämförande anatomi) där man studerar djurens strukturer.
  2. Djurens fysiologi studeras inom olika fält så som anatomi och embryologi.
  3. Genetik och utvecklingsmekanismer hos djur studeras inom molekylärbiologi, molekylärgenetik och utvecklingsbiologi.
  4. Etologi är studiet av djurens beteende.
  5. Djurens ekologi studeras bland annat inom beteendeekologi och inom andra fält.
  6. Evolutionär biologi behandlar bland annat evolution, populationsgenetik, ärftlighetslära, genetisk variation, Mendels ärftlighetslagar, reproduktion.
  7. Systematik, kladistik, fylogenetik, fylogeografi, biogeografi och taxonomi klassificerar och grupperar arter efter härkomst och regionala avvikelser.
  8. De olika taxonomiskt orienterade disciplinerna som exempelvis mammalogi, herpetologi, ornitologi och entomologi identifierar och klassificerar arter, och studerar strukturerna och mekanismerna som är specifika för dessa grupper.
  9. Paleontologi studerar utdöda djurarter och deras evolution.

Berömda zoologerRedigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Zoology, 19 september 2007.