XinePlayer är en mediaspelare för Mac OS X som bl.a. klarar av att spela MPEG, Quicktime (MOV), DivX (AVI) och några Windows Media format (WMV). Denna mediaspelare kan även spela av DVD-skivor. XinePlayer är en portering av linuxprogrammet xine.